Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

8889 b7e9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapomoor pomoor
EwkaLoL
4110 be85 500
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
EwkaLoL
4559 af4d
Reposted fromGIFer GIFer viasucznik sucznik
EwkaLoL
4069 0468 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
EwkaLoL
5104 7a4b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
EwkaLoL
0795 9bf4
Reposted fromsosna sosna viasucznik sucznik
EwkaLoL
Reposted fromtgs tgs viapomoor pomoor
EwkaLoL
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
EwkaLoL
3501 255e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapomoor pomoor

July 21 2019

EwkaLoL
Reposted fromFlau Flau viawaco6 waco6

July 20 2019

EwkaLoL
4141 cf7f
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
EwkaLoL
2526 e3fe 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik

July 19 2019

EwkaLoL
EwkaLoL
3134 697e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaImmortalys Immortalys
EwkaLoL
3407 79b2
Reposted frompunisher punisher viapomoor pomoor
EwkaLoL
0920 6b14
;)
Reposted fromSchizoecke Schizoecke viapomoor pomoor
EwkaLoL
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viapomoor pomoor
EwkaLoL
3274 101d 500
Reposted byMtsen Mtsen
EwkaLoL
3265 8781 500
Reposted bytonietakk42penispenispenislolbiesyfiodorapiotroskijanuschytrusWaszmasterponurykosiarzBabsonniezwyyklagadula92carmenlunaSturmUndDranglucanushekatekatastrofocieniolubekmichalkoziolkokokoTehawankaNaitliszniedoskonaloscghalbadiousarachnephobicpressanybetonpiotroski

July 18 2019

EwkaLoL
3056 8163 500
Reposted bypressanybetonwybuchmuzguHypothermiamyegoikaritonietakmk3ImmortalyslteslovaTamahlbeltanePaseroVirusszpaqusnaochankelunavijkazupacebulowaregcordLuukkainzyniertomczanlllmBBartquinneMtsenjabolmaxsucznikapatiapalahniuks-laughterjulannlifedownthespiralhavingdreamsmarsjaninzmarsaandrewmylesfrunemanverdantforcezembatabitchinawakenjezuoberjustonebullethardkorweygreywolfpiotroskioskikivlovlordsothnosiemathauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl