Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

EwkaLoL
3286 9ef8 500
EwkaLoL
3265 eb90

March 11 2017

EwkaLoL
6057 a7fd 500
EwkaLoL
5841 61fb 500
Reposted byMadMaid MadMaid

February 28 2017

EwkaLoL
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia
EwkaLoL
0373 2043
Reposted byckisbackKetchupsuicideallinoneKaviahdrain832

February 18 2017

EwkaLoL
1809 5d64
EwkaLoL
1807 799f
Reposted byimperiumromanum imperiumromanum

February 16 2017

EwkaLoL
9225 13a3
Reposted bygpunktschmitz gpunktschmitz

July 07 2015

EwkaLoL
6255 e8b1
Reposted byyoungieczooplbazantsourlimmmarvellousstaywithmejalokim0antonimcongrevefoormanfinkapudddingsahlllmbuffyrulezhestjapaczarodziejkazmerkurego

June 25 2015

EwkaLoL
9955 857b
Reposted fromczinok czinok viaKaviah Kaviah

June 22 2015

EwkaLoL
1370 a093
Reposted byvoyd voyd
EwkaLoL
7625 6c27
Take away hope, take away fear and despair, take away even the ability to give up, and what else was left?

Bucky Barnes, AO3

June 09 2015

EwkaLoL
 "Why the hell would you think they were lying? It's a basic torture technique, isolation. They made you alone, they broke you down into pieces, and then they built you up in their image."

May 16 2015

EwkaLoL
6274 5106 500
Reposted bySaper300missmadeleine
EwkaLoL
4228 e7d1 500
EwkaLoL
2575 5603
Reposted fromdaffodils daffodils viaBadyl Badyl

May 13 2015

EwkaLoL
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaKaviah Kaviah
EwkaLoL
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaKaviah Kaviah
EwkaLoL
7725 2a24
Reposted fromniefajna niefajna viaKaviah Kaviah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl